Sök

Rösthälsa - låt alla röster må bra!

Anna logoped arbetar för ökad rösthälsa
Det finns ingen "quick-fix" för god rösthälsa, men vi kan se till att stämbanden har det så bra som möjligt! Här finns info om vad du själv kan göra, vad din chef ska göra och när du ska söka medicinsk vård. Jag har lagt upp en film om rörfonation, du kan ladda ned röstråd och läsa om varför du alltid ska värma upp rösten innan sång.
Vassa kaktusar som symboliserar hes och ansträngd röst

Röstråd för att förebygga röstproblem

Om du ibland känner dig trött i rösten finns det några saker du själv kan göra
4 råd för att förebygga röstproblem

  • drick vatten istället för att harkla
  • ta pauser och vila rösten
  • gå nära den du ska prata med och undvik att öka röststyrkan
  • minska bakgrundsbuller
Följ mina röstråd (pdf - öppnas i ny flik) med tips på hur du får rösten att hålla.
Det kan vara svårt att ändra sin röstteknik, en logoped är expert på rösten och kan hjälpa till. 

Sök vårdcentral om du varit hes längre än tre veckor 

Har du medicinska röstbesvär, t.ex. heshet eller smärta i halsen som inte går över på tre veckor behöver du kontakta din vårdcentral.


Anna logoped undersöker inte stämband och kan alltså inte veta om du har stämbandsknutor. Sådan undersökning sker på en öron-näsa-halsmottagning eller hos en foniater.
En chef sitter i möte med en anställd

Informera chefen om dina röstproblem

I många fall beror röstbesvär på att rösten ansträngs för mycket på arbetet. Om du har problem med rösten pga arbetet har du drabbats av en arbetsrelaterad röststörning och ska informera din chef.

En arbetsrelaterad röststörning är en arbetssjukdom som behöver åtgärdas av arbetsgivaren! 

Arbetsgivaren:
  • har ansvar för att din arbetsmiljö är lämplig för rösten
  • ska förebygga röstproblem
  • ska åtgärda röstproblem som orsakas av arbetet
Tipsa din chef om Anna logoped.
Jag har kunskap om röstergonomi och erbjuder utbildning och röstcoachning för att
  • förbättra din röstteknik så att du talar så skonsamt som möjligt och
  • förändra arbetsmiljön så att det går lättare att tala 

Skriv ut Arbetsmiljöverkets checklista för röstergonomi (pdf - öppnas i ny flik) och gå igenom den tillsammans med din chef eller ditt skyddsombud.

Företagshälsovården kan boka Anna logoped för att hjälpa arbetsgivaren ta sitt ansvar för röstanpassningar på arbetsplatsen. Behöver de mer information om röstergonomi kan de ta kontakt med Anna logoped.

Om du och dina kollegor har röstkrävande arbete är det tyvärr antagligen flera på din arbetsplats som har röstproblem. Ta hjälp av varandra!

Lärarförbundet har en bra broschyr med information om rösten och om röstkrävande arbete, den är bra även om du inte är lärare. Klicka på länken för att ladda ned broschyren:
Rösten - ditt viktigaste arbetsredskap (pdf - öppnas i ny flik) 


Röster mår bättre med min hjälp