Search

Rösthälsa

Låt alla röster må bra

Har du ett röstkrävande arbete?

Det finns ingen "quick-fix" för god rösthälsa, men om du ibland känner dig trött i rösten eller vill förebygga röstproblem kan du vara hjälpt av dessa röstråd:

4 råd för att förebygga röstproblem

  • drick vatten istället för att harkla
  • ta pauser och vila rösten
  • gå nära den du ska prata med och undvik att öka röststyrkan
  • minska bakgrundsbuller

Det kan vara svårt att ändra hur man pratar och man kan behöva hjälp för att lyckas.

Anna logoped har kunskap om röstergonomi och kan ge råd som syftar till att antingen
  • förbättra din röstteknik så att du talar så skonsamt som möjligt eller
  • förändra miljön så att det går lättare att tala

Har du röstproblem pga arbetet?

Om du har problem med rösten pga arbetet har du drabbats av en arbetsrelaterad röststörning och behöver informera din arbetsgivare om det.

En arbetsrelaterad röststörning är en arbetssjukdom som behöver åtgärdas av arbetsgivaren

Arbetsgivaren:
  • har ansvar för att din arbetsmiljö är lämplig för rösten
  • ska förebygga röstproblem
  • ska åtgärda röstproblem som orsakas av arbetet

Vad kan du göra själv?

Informera din chef, företagshälsovård och skyddsombud.
Lär dig mer om röstergonomi.

Informera din chef


Din chef har ansvar för din arbetsmiljö så det är viktigt att du berättar att du har drabbats av röstproblem pga ditt arbete.

Skriv ut Arbetsmiljöverkets checklista för röstegonomi (pdf - öppnas i ny flik) och gå igenom den tillsammans.

Ta kontakt med företagshälsovård

Ta kontakt med din företagshälsovård och fråga vilka insatser de erbjuder vad gäller röstergonomi. De kanske inte vet att röstergonomi är arbetsgivarens ansvar?
Behöver de mer information om röstergonomi kan de ta kontakt med Anna logoped.

Ta kontakt med ditt skyddsombud

Du kan också ta kontakt med ditt skyddsombud.

Skriv ut Arbetsmiljöverkets checklista för röstegonomi (pdf - öppnas i ny flik) och gå igenom den tillsammans.

Kanske ditt fackförbund kan boka en föreläsning eller workshop med Anna logoped? 


Lär dig mer om röstergonomi

Gå ihop med dina kollegor och lär er mer om röstergonomi. Om ni har röstkrävande arbete finns det tyvärr troligen fler på din arbetsplats som också drabbats av röstproblem.

Lärarförbundet har en bra broschyr med information om rösten och om röstkrävande arbete. Den är väl värd att läsa även om du inte är lärare. Klicka på länken för att ladda ned:
Rösten - ditt viktigaste arbetsredskap (pdf - öppnas i ny flik)

Medicinsk röstbehandling

Har du medicinska röstbesvär, t.ex. heshet som inte går över eller smärta i halsen behöver du ta kontakt med läkare på din vårdcentral eller företagshälsovård.

Läkaren bedömer om du behöver remiss till öron- näsa- halsmottagning för specialistbedömning.

Om öronläkarens bedömning visar att du har behov av röstbehanding skriver läkaren en remiss till logopedmottagningen.

I företagshälsovården finns det sällan logoped, trots att det borde det, men fråga om de kan köpa in logopedkonsult. Om tillräckligt många frågar kanske det blir en ändring!
Röster mår bättre med min hjälp