Sök

Röstergonomi

Röstergonomi handlar om att minska röstbelastning så att personer som talar mycket på arbetet inte drabbas av röstproblem. Röstergonomiska åtgärder är extra viktiga i verksamheter som ställer stora krav på de anställdas röster, som för lärare, säljare och personal i kundcenter.

Alla tjänar på god rösthälsa!
Röstergonomi är arbetsgivarens ansvar

Röstproblem ska förebyggas

Arbetsmiljöverket är tydligt - arbetsgivaren ska se till att de anställda undviker röstbesvär. Att anpassa en arbetsplats med tanke på röstanvändning sker genom utbildning och anpassningar.

Röstergonomi

Röstergonomi handlar om åtgärder för att minska röstbelastning i arbetet. Enkla åtgärder kan räcka långt men ibland behövs en mer omfattande insats.

Åtgärder för rösthälsa

Anna logoped hjälper arbetsgivare följa arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Utbildning, röstträning och god akustik bidrar till rösthälsa

Röstergonomiska åtgärder kan vara att utbilda de anställda om rösthälsa, ge förebyggande röstträning, minska buller eller införa röstfrämjande teknik som högtalsystem eller röstförstärkare.
Arbetsmiljön ska anpassas
Arbetsgivaren ska 
  • utbilda personalen om skonsam röstanvändning
  • tillhandahålla röstträning
  • anpassa arbetsmiljön
Arbetsmiljöverket ger råd
Arbetsmiljöverket har bra information om vad arbetsgivaren ska göra.

Arbetsgivaren ska förebygga röstproblem

Anna logoped är röstergonom och kartlägger röstbelastning
Röstergonomi är en del av arbetsmiljöarbetet
Arbetsgivaren ska förebygga röstproblem så att personalen bibehåller god rösthälsa. Röstergonomi ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Ta hjälp av Anna logoped - utbildad röstergonom.
Kartlägg röstbelastning och förebygg röstproblem
Kartläggning och åtgärder bör ske på samtliga nivåer i verksamheten: organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Boka Anna logoped för kartläggning och utbildning om röstergonomi.
Minska sjukskrivning orsakad av röstbelastning

Det är lönsamt att investera i rösthälsa 

Anna logoped utbildar om röstergonomi 
Behåll personal. Var femte lärare upplever så stor röstbelastning att de överväger att byta yrke. Röstergonomiska insatser och förebyggande röstträning bidrar till att behålla nyckelpersonal i verksamheten.
Minska sjukskrivning. De som drabbas av röstproblem pga sitt arbete kan behöva vara sjukskrivna - det är svårt att prata inför klassen eller i telefon om man är hes. Följ arbetsmiljöverkets råd och minska kostnader för sjukskrivning.
Öka produktion. En välfungerande röst är nödvändig i de flesta arbeten. Röstergonomiska insatser gör att rösten håller hela arbetsdagen.
 Att satsa på röstergonomi ökar både arbetsglädje och produktion.

Boka Anna logoped

Alla tjänar på rösthälsa