Organisation

Röstrehabilitering

För dig som har en anställd med röstproblem eller som är sjukskriven erbjuder jag vård som minimerar risken för återfall och tillåter snabb återgång till arbetet.

Arbetsplatsanalys

För arbetsgivare som vill förbättra arbetsmiljön kartlägger jag röstergonomiska åtgärder i linje med Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Kompetensutveckling

Utbildning för företag som vill stärka sina anställdas kompetens i hur rösten kan användas på ett effektivt (ex. säljande, stöttande, övertygande) och hållbart sätt.

Röstcombo

inkl. certifiering

En omfattande tjänst för arbetsgivare som prioriterar rösthälsa, jag kombinerar en detaljerad arbetsplatsanalys med kompetensutveckling anpassad för er arbetsmiljö. Som avslutning får er arbetsplats ett certifikat som bevis på ert engagemang för rösthälsa.

Annan tjänst

För dig som vill hitta en anpassad lösning eller veta mer kring logopedi, röstergonomi eller pedagogik svarar jag självklart på alla frågor.