Om oss

Kompetens du kan lita på

Jag heter Anna Nilsson och är legitimerad logoped och utbildad röstergonom. Jag erbjuder röstvård och rådgivning till individer, företag, skolor och myndigheter. Under min tid på logopedmottagningen på Sundsvalls sjukhus hjälpte jag patienter med röst-, tal-, språk- och sväljningssvårigheter, särskilt de som orsakats av neurologiska sjukdomar. Inom elevhälsan i Sundsvalls kommun har jag utfört läs- och skrivutredningar och diagnostiserat tillstånd som dyslexi och språkstörningar. Jag har även erfarenhet som projektledare.

Oftast tar det bara ett besök

Under min karriär har jag hjälp många, från lärare och företagsledare till psykologer och sångare med att identifiera orsaker till att rösten inte fungerar. Tyvärr är det många som söker hjälp för sent, när skadan redan är skedd. Men genom att arbeta förebyggande och implementera röstergonomi kan man förhindra allvarliga röstproblem. Därför syftar min vård till att identifiera grunden till problemen så att du som patient kan undvika återfall.

Idag står Sverige inför en utmaning

Väntetiden för att träffa en logoped är lång på de flesta sjukhus runtom i Sverige. Men det kan vi fixa! Många av patienterna har röstbesvär på grund av röstkrävande arbete. Genom att samarbeta med arbetsgivare kan vi utbilda personal och företagsledare om hur man bäst tar hand om sin röst. Målet är att främja en hållbar användning av rösten och att integrera röstergonomi i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), där ansvaret delas mellan individ och organisation.

Då frigörs resurser inom sjukvården som i stället kan gå till de som drabbas hårdast av långa väntetider, nämligen våra barn och äldre. De har ofta akuta problem som inte går att förebygga. Därför uppmanar jag dig som arbetsgivare: prioritera dina medarbetares rösthälsa. Genom att boka föreläsningar och utbildningar i röstergonomi bidrar du aktivt till att skydda Sveriges röst. Tillsammans kan vi göra en positiv förändring och använda våra gemensamma resurser inom sjukvården på ett bättre sätt.