Sök
Bild på Anna logoped

Röster mår bättre med min hjälp

Om Anna logoped

Jag heter Anna Nilsson och bor i Sundsvall. Sedan 2003 arbetar jag på Logopedmottagningen på Sundsvalls sjukhus där jag hjälper patienter, lärare, sångare, företagsledare, radiopratare och skådespelare att hitta deras bästa röst! Jag arbetar också med patienter som på grund av neurologisk sjukdom har röst- tal- språk- eller sväljningssvårigheter.

Som Anna logoped arbetar jag med förebyggande rösthälsa. Jag utbildar om röstergonomi så att personer med röstkrävande arbete slipper drabbas av röstproblem.

Jag tycker att förebyggande röstvård inom ramen för företagshälsovård borde vara självklart för personer med röstkrävande arbete!

Passion för rösthälsa och allas rätt att kommunicera.

Utbildning

 • Legitimerad logoped, examensår 2003
 • Utbildning inom sång och teater
 • Akademiskt utbildad inom psykologi, pedagogik och retorik
 • Handledarutbildning
 • Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI)

Tidigare uppdrag

 • Föreläsningar och workshops för kundtjänstpersonal på Arbetsförmedlingen och Skatteverket.
 • Anlitad av Svenska kyrkan och studieförbund för utbildningsdagar om röstens anatomi och funktion. 
 • Föreläsningar och workshop för körsångare och körledare.
 • Röstcoachning till privatkunder.
 • Röstutbildning med förebyggande röstråd för sjuksköterskor på 1177 vårdguiden. 
 • Utbildning om röstergonomi för Kramfors kommun. 
 • Utbildningar om sväljningssvårigheter för personal inom Sundsvalls kommun.
  m.m.

Passion för utvecklingsarbete, rösthälsa och allas rätt att kommunicera.
Anna Nilsson

Lyssna på Anna logopedsändes på Världsröstdagen 2018Föreläsning och workshop på Kulturmagasinet