Search
Röster mår bättre med min hjälp

Om Anna logoped

Jag heter Anna Nilsson och är verksam i Sundsvall. Sedan 2003 arbetar jag på Logopedmottagningen på Sundsvalls sjukhus och hjälper patienter, lärare, sångare, företagsledare, radiopratare och skådespelare att hitta deras bästa röst. Jag arbetar också med patienter som på grund av neurologisk sjukdom har röst- tal- språk- eller sväljningssvårigheter.

Som Anna logoped hjälper jag företag och organisationer att bibehålla de anställdas rösthälsa enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer om röstergonomi.

Jag tycker att förebyggande röstvård inom ramen för företagshälsovård borde vara självklart för personer med röstkrävande arbete, tex. lärare och kundtjänstpersonal som har rösten som sitt viktigaste arbetsverktyg. Jag vill utbilda företag, myndigheter och organisationer så att de tar ansvar för sina anställdas rösthälsa.

Passion för utvecklingsarbete, rösthälsa och allas rätt att kommunicera.

Utbildning

  • Legitimerad logoped, examensår 2003
  • Utbildning inom sång och teater
  • Akademiskt utbildad inom psykologi och pedagogik
  • Handledarutbildning
  • Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI)

Tidigare uppdrag

Föreläsning och workshop med kundtjänstpersonal på Arbetsförmedlingen, utbildningsdagar för körsångare och körledare, röstcoachning till privatkunder, röstskola med förebyggande röstråd för sjuksköterskor på 1177 vårdguiden, utbildning om röstergonomi för Kramfors kommun, utbildningar om sväljningssvårigheter för personal inom Sundsvalls kommun, mm.

Lyssna på Anna logoped


sändes på Världsröstdagen 2018


Föreläsning och workshop på Kulturmagasinet