Sök

Dyslexiutredning i Sundsvall

Har du eller ditt barn svårt att läsa, skriva eller stava?
Misstänker du dyslexi?
Vill du göra en utredning för att få svar?

Anna logoped gör läs- och skrivutredningar i Sundsvall. Jag har kort väntetid.
Dyslexiutredning i Sundsvall

Gör läs- och skrivutredning hos Anna logoped i Sundsvall

Hur går en dyslexiutredning till?

Utredningen tar två halvdagar (ca sex timmar).
Utredningen omfattar många olika uppgifter:
 • läsa och skriva
 • tala och berätta
 • förstå och minnas det man hör
 • uppfatta och minnas det man ser
 • fokusera, hålla fokus och fortsätta arbeta fast uppgifterna är svåra

Vad händer efter dyslexiutredningen?


 1. Efter utredningen går vi igenom resultatet tillsammans.

 2. Du får ett skriftligt utlåtande.

 3. Om skolan vill får de information om utredningen.

Vad är ett utlåtande om dyslexi?


I utlåtandet står:

 • testresultat

 • eventuell diagnos

 • råd och tips

 • förslag på hjälpmedel

Vad kostar en dyslexiutredning hos Anna logoped i Sundsvall?


En läs- och skrivutredning (dyslexiutredning) hos Anna logoped i Sundsvall kostar 11 500 kr.
 
Familjen betalar hela kostnaden eftersom privata logopeder inte får vårdavtal med Region Västernorrland.

Vissa barnförsäkringar har ersättning för dyslexi. Fråga ditt försäkringsbolag.
Dyslexiutredning

Boka dyslexiutredning hos Anna logoped i Sundsvall.
Jag har kort väntetid och rätt att ställa diagnos.

Hur märks dyslexi?

Vanliga tecken på dyslexi

Vanliga tecken på dyslexi 

Vanliga tecken på dyslexi är:
 • Svårt att lära sig läsa
 • Undviker att läsa
 • Läser långsamt och fastnar på ord
 • Läser snabbt men fel, "chansar"
 • Svårt att stava
 • Blandar ihop bokstäver
 • Undviker att skriva

Varför ska jag göra en dyslexiutredning?


 1. En dyslexiutredning svarar på frågan om det är dyslexi, eller något annat, som gör att det är svårt att läsa och skriva.

 2. Efter dyslexiutredning hos Anna logoped kan du eller ditt barn få en dyslexidiagnos.

 3. Utredningen kan göra det lättare att få stöd och hjälp så att dyslexin inte blir ett hinder.
Jobbigt i skolan på grund av dyslexi

Jobbigt i skolan på grund av dyslexi?

Skolan upptäcker ofta läs- och skrivsvårigheter tidigt. Eleven ska få stöd och anpassningar. Det gäller oavsett om eleven har en diagnos eller inte.

Prata med ditt barns mentor, rektor eller skolsköterska. Exempel på frågor till skolan:
 • Har skolan sett att mitt barn har läs- och skrivsvårigheter?
 • Vilket stöd får mitt barn i skolan?
 • Har mitt barn fått särskild träning för att bli bättre på att läsa eller skriva? Hur har det gått?
 • Har mitt barn fått några hjälpmedel som rättstavningsprogram, talsyntes eller inlästa böcker? Får hen hjälp att använda sina hjälpmedel på alla lektioner?
 • Vilket stöd kan vi i familjen ge hemma?

Det kan vara jobbigt att ha dyslexi och att vara förälder till ett barn med dyslexi. Men det finns råd och stöd:

Göra dyslexiutredning i skolan?

I skolan kan speciallärare eller specialpedagog göra en pedagogisk utredning av elevens svårigheter. Men de har inte rätt att ställa dyslexidiagnos. Ibland har skolan logopeder som gör utredning.

Anna logoped är legitimerad och ställer diagnos.
Boka Dyslexiutredning i Sundsvall

Boka dyslexiutredning hos Anna logoped.
Jag har kort väntetid och rätt att ställa diagnos. 

Anna logoped gör dyslexiutredningar