Search

Boka föreläsning & workshop

Röster mår bättre med min hjälp

Anna logoped utbildar om rösthälsa och röstergonomi

Här nedan finns info om utbud och priser för företag. Boka ett färdigt utbildningspaket eller en skräddarsydd utbildning

Här finns info om individuell röstcoachning.

Här finns info om föreläsning eller workshop för körer.

Här finns info om medicinsk röstbehandling

Boka färdigt utbildningspaket

Det är enkelt att boka ett färdigt utbildningspaket om röstergonomi. Det populäraste paketet är Paket 1 som innehåller både föreläsning och workshop.

Boka skräddarsydd utbildning

Vi planerar innehållet tillsammans så att det passar verksamhetens behov.

Exempel på innehåll:

 • Föreläsning om röstergonomi
 • Workshop, röstövningar i grupp
 • Råd om gynnsam röstteknik i arbetslivet
 • Rollspel, för att öva gynnsam röstteknik i realistiska situationer
 • Individuell röstcoachning
 • Kartläggning av anställdas rösthälsa
 • Kartläggning av arbetsmiljö med avseende på röstergonomi
 • Genomgång av arbetsmiljöverkets checklista om röstergonomi
 • Rådgivning till chefer, skyddsombud och HR-personal
 • Uppföljning av insatser för att förebygga sjukskrivning pga röstproblem


5 vinster med kompetensutveckling
om röstergonomi

 • Förbättra arbetsmiljö
 • Öka arbetsglädje
 • Bibehåll personal
 • Minska sjukskrivning
 • Öka produktion

Villkor - företagsbokningar

Bokning bekräftas via mail.
Pris exklusive moms.
F-skatt.
Kostnaden faktureras.
Ingen kostnad för resa tillkommer för utbildningar i Sundsvall.

Utbildningspaket om röstergonomi för företagPaket 1
Föreläsning om röstergonomi + workshop


På ett lättsamt sätt får deltagarna grundläggande kunskap om röstergonomi samt råd om gynnsam röstanvändning i arbetslivet.

Tidsåtgång för arbetstagaren: 2 timmar
50 min föreläsning + 50 min workshop

Antal deltagare: max 14 st
Deltagarnas chef rekommenderas att delta

Innehåll:
 • Introduktion om röstergonomi - om konsten att bibehålla rösthälsa.
 • Röst-workshop - röstövningar i grupp.
Skriftligt kursmaterial till deltagarna mailas ut innan föreläsningen.

Pris: 4 500 kr exkl. moms


Paket 2
Föreläsning om röstergonomi för större grupper


Samla de anställda för en lärorik och spännande föreläsning om hur rösten egentligen fungerar. Ni får veta mer om röstergonomi och hur man tar hand om sin röst och ni får pröva den populära röstträningsmetoden "rörfonation", att bubbla i vatten.

Tidsåtgång: 2 timmar
50 min föreläsning + 50 minuter diskussioner och workshop

Pris: 300 kr per deltagare
Lägst 4 500 kr exkl. moms

Exempel: Antal deltagare: max 25 st
Pris 7 500 kr exkl. moms

Antal deltagare: max 40 st
Pris 12 00 kr kr exkl. moms


Paket 3
Individuell utbildning om röstergonomi


Paket 3 är lämpligt om någon anställd har behov av individuella råd för att bibehålla rösthälsa.

Tidsåtgång: 1 timme
50 min samtal, råd och röstövningar.

OBS! Den anställde ska ha deltagit i utbildning om röstergonomi (Paket 1 eller Paket 2).

Antal deltagare: max 1

Innehåll:
 • Kartläggning av individens röstbelastning och riskfaktorer
 • Individuella råd och röstövningar utifrån vad som framkommer vid kartläggningen.

Pris: 2 900 kr exkl. moms

Röstcoachning


Har du ett röstkrävande yrke?
Använder du rösten för att förmedla information? Sälja? Övertyga?
Vill du hitta ditt personliga uttryck?
Tycker du att rösten låter trött, knarrig eller gäll?
Undviker du att tala inför folk?
Vill du bli bättre på att tala inför en grupp?
Vill du kunna lita på att rösten bär?
Behöver din röst fungera även i krävande situationer?

Anna logoped hjälper dig att hitta din bästa röst. Du får individuell röstcoachning baserad på kunskap om röstens anatomi och och fysiologi. Du lär känna din röst och lär dig anpassa den till olika situationer. Du får effektiva strategier för att göra rösten stabil och pålitlig och när du känner att rösten bär kan du låta budskapet ta plats. Du lär dig hantera nervositet med hjälp av goda talar-strategier och kunskap om presentationsteknik.

Boka Anna logoped för effektiv röstcoacning. Du lär känna din röst och lär dig strategier som fungerar.

Tidsåtgång: 1 timme

50 minuter individuell röstcoachning
Max 1 deltagare
Pris: 2 100 kr exklusive moms (2 625 kr inklusive moms)Röster mår bättre med min hjälp


Bokningsformulär - intresseanmälan -  företag

Alternativ


Utbildningar & workshops för körer och föreningar

Boka föreläsning eller workshop

Röstföreläsning / workshop för körsångare

Är du körledare? Är du nyfiken på rörfonation?
Boka en röstföreläsning + workshop och ge din kör en kunskaps-kick!

Allt fler upptäcker fördelarna med att bubbla i fonationsrör. De som prövar tycker att rörfonation ger "massage för rösten". Boka en workshop för kören där ni under två timmar får massor av information om hur rösten fungerar och hur ni kan använda fonationsrör.

Innehåll:
 • Röstanatomi och röstfysiologi
 • Uppsjungning - varför?
 • Hur fungerar stämbanden?
 • Vad är "stödet"?
 • Röstråd för körsångare
 • Rörfonation
Pris: 300 kr per deltagare
Lägst 4 500 kr exkl. moms

Ta kontakt med Anna logoped för bokningsförfrågan.

Medicinsk röstbehandling

Har du medicinska röstbesvär, t.ex. heshet som inte går över eller smärta i halsen behöver du ta kontakt med läkare på din vårdcentral eller företagshälsovård.

Läkaren bedömer om du behöver remiss till öron- näsa- halsmottagning för att undersöka dina stämband. Om undersökningen visar att du har en skada på stämbanden kan öron- näsa- hals-specialisten skicka remiss till logopedmottagning.

I företagshälsovården finns det sällan logoped, trots att det borde det, men fråga om de kan köpa in tjänsten. Om tillräckligt många frågar kanske det blir en ändring!
Röster mår bättre med min hjälp