Search

Anna logoped
Föreläsningar & workshop
om rösthälsa

Röster mår bättre med min hjälp

Alla tjänar på rösthälsa

I många arbeten är rösten av stor betydelse. Rösten kan till och med vara det viktigaste arbetsredskapet. Om rösten inte fungerar blir det svårt att göra sitt jobb.

Exempel på röstkrävande arbeten:
 • lärare
 • telefonist, säljare, kundtjänstmedarbetare
 • präst, diakon, kurator
 • egenföretagare, chef
 • skådespelare, sångare
 • arbete i sjukvård och omsorg

"Att få hjälp med rösten gör att jag kan arbeta heltid igen"

Arbeta förebyggande: boka utbildning med Anna logoped. Jag hjälper företag, leder grupper och bidrar till rösthälsa

Att prata länge är ansträngande för stämbanden

Att ha ett röstkrävande arbete, t.ex. att tala i telefon en hel dag, belastar stämbanden och kan orsaka röstproblem.

De 5 vanligaste röstproblemen:
 • hes röst
 • ansträngd eller trött röst
 • svag röst
 • harklingsbehov
 • smärta eller känsla av att ha en klump eller något som skaver i halsen
Personer med röstkrävande arbete, t.ex. lärare eller telefonist, som drabbas av arbetsrelaterade röstproblem kan behöva söka sjukvård eller vara sjukskrivna från arbetet. Dessa personer skulle istället ha fått förebyggande röstvård via sin arbetsgivare/ företagshälsovård.

Röstproblem ska förebyggas

För att minska risken att arbetstagare drabbas av röstproblem behöver både individ och organisation kunskap om röstergonomi. Röstergonomi omfattar åtgärder som förebygger röstproblem och är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Röstergonomi är arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för att säkerställa en god arbetsmiljö och Arbetsmiljöverket uttrycker tydligt att arbetsgivaren också ansvarar för de anställdas rösthälsa.

Det är lönsamt att investera i rösthälsa

Anna logoped hjälper företag att minska kostnader för sjukskrivning genom att implementera Arbetsmiljöverkets riktlinjer om röstergonomi.

Boka utbildning & workshop om rösthälsa

Anna logoped löser era röstproblem

Anna logoped

Röster mår bättre med min hjälp

Röstcoach
Legitimerad logoped
Röstergonomikonsult
Handledare

Läs mer:

Utbildning & workshop

Från 2 100 kr

Rösthälsa
Röstergonomi
Röstens anatomi
Rörfonation

Läs mer:

Vad är rösthälsa?

Vad är röstergonomi?

Vad gör en logoped?
Varför ska man sjunga upp?
Hur förebygger jag röstproblem?
Goda röstråd

Läs mer:

Presentationsteknik

Röstcoachning

Använder du rösten för att förmedla information? Sälja?  Övertyga? Vill du hitta ditt personliga uttryck? Tycker du att rösten låter trött, knarrig eller gäll? Undviker du att tala inför folk? Vill du bli bättre på att tala inför en grupp?

Anna logoped hjälper dig att hitta din bästa röst. När du känner att rösten bär kan du låta budskapet ta plats. Minska din stress och oro med goda talar-strategier och kunskap om presentationsteknik.

Boka Anna logoped för effektiv röstcoacning. Du lär känna din röst och lär dig strategier som fungerar.

Ta nästa steg för god rösthälsa

Vad behöver du för att ta nästa steg för god rösthälsa?
Ta kontakt med Anna logoped, jag hjälper dig att komma vidare.

7 anledningar att ta kontakt

 • du vill veta mer om röstergonomi
 • du vill förbättra rösthälsan för era anställda
 • du vill boka röstcoachning
 • du vill förebygga sjukskrivning pga röstproblem
 • du har en färdig idé om en föreläsning
 • du vill veta vad en utbildningsdag om röstergonomi skulle kosta
 • du vill boka Anna logoped

Kontakt

Oavsett om du har en färdig idé och vill boka Anna logoped eller vill diskutera en utbildningsinsats om röstergonomi för er organisation är du välkommen att ta kontakt.Röster mår bättre med min hjälp