Varje ord gör skillnad

Som logoped med 20 års erfarenhet hjälper jag hesa, trötta och ansträngda röster. Om du drabbats av röstproblem kan jag identifiera och behandla orsaken, så att du snabbt kan återgå till din vardag. Jag hjälper också företag, skolor och myndigheter med att utveckla en hållbar röst på jobbet.

Myndigheter, företag, skolor och individer litar på min kunskap om rösten

Privatperson

Röstvård

För dig som vill behandla röstproblem och minimera risken för återfall.

Röstcoachning

För dig som vill ändra hur din röst låter.

Läs- och skrivutredning

Få konkreta svar kring ditt barns läs- och skrivutmaningar inklusive eventuell diagnos (ex. dyslexi och dyskalkyli) med kort väntetid.

Organisation

Röstvård

För dig som har en anställd med röstproblem eller som är sjukskriven.

Arbetsplatsanalys

För arbetsgivare som vill förbättra arbetsmiljön.

Röstcombo

inkl. certifiering

En omfattande tjänst för arbetsgivare som värdesätter rösthälsa.

Kompetensutveckling

Utbildning i hur rösten används på ett effektivt och hållbart sätt.

Frågor och svar

En logoped träffar personer som har svårigheter med tal, röst eller språk. Logopeder jobbar också med ät- och sväljningssvårigheter. De flesta logopeder arbetar inom sjukvården och exempel på patienter som kan behöva en logoped är:

  • personer som stammar
  • personer som har röstbesvär på grund av skador på stämbanden
  • personer som har drabbats av av språkstörning (afasi) efter stroke
  • personer som har svårt att svälja
  • barn med uttalssvårigheter eller försenad språkutveckling

Logopeder jobbar också inom elevhälsan i förskola eller skola och träffar barn med dyslexi/språkstörning. Dessutom kan en logoped också handleda och samarbeta med pedagoger och vårdpersonal med syfte att underlätta för personer som har svårigheter med tal, röst eller språk.

För att bli logoped går du fyra år på universitet. Du läser kurser i logopedi, medicin, anatomi, fysiologi, psykologi och lingvistik (språkvetenskap).

En logoped är medicinskt utbildad och arbetar oftast inom sjukvården. En talpedagog/specialpedagog är en lärare med fortbildning inom tal- och språkutveckling. Båda är mycket viktiga yrken och arbetar ofta tillsammans på många håll.